Chính sách

Chính sách bảo mật

A. Mục đích thu thập thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách để liên lạc khi cần thiết, liên quan đến việc Quý khách mua hàng trực tuyến tại FAPAS.

FAPAS thu thập thông tin cá nhân của Quý Khách nhằm mục đích:

  • Cung cấp sản phẩm theo đơn đặt hàng cho Quý Khách
  • Liên hệ, xác nhận thông tin đơn đặt hàng và vận chuyển sản phẩm đến Quý Khách
  • Liên lạc, hỗ trợ Quý Khách trong các trường hợp cần hỗ trợ
  • Trả lời câu hỏi hoặc gửi thông tin theo yêu cầu của Quý khách
  • Gửi đến Quý Khách những thông tin khuyến mãi, ưu đãi, tri ân

B. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng chỉ được dùng trong nội bộ công ty, bao gồm việc bán hàng và chăm sóc khách hàng.

C. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin khách hàng được lưu trữ vĩnh viễn, đến khi khách hàng từ chối cho phép lưu trữ thông tin hoặc có văn bản pháp luật yêu cầu dừng việc lưu trữ thông tin của khách hàng.

D. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin đó

Bộ phận xử lý đơn hàng, bán hàng và chăm sóc khách hàng sẽ có quyền để truy cập vào thông tin này và đồng thời có nghĩa vụ bảo mật thông tin khách hàng. 

Thông tin sẽ được cung cấp cho các cơ quan pháp luật khi có văn bản yêu cầu.